Termeni și condiții

 1. Dispoziții introductive

1.1. Acești termeni și condiții (denumite în continuare „termeni și condiții”) ale societății comerciale DATAMATRIX s.r.o., cu sediul social la Na Folimance 2155/15, 120 00 Praga, număr de identificare: 08220697, înregistrată în registrul comerțului sub sp. ștampila C 315022 denumită în continuare „vânzător”) reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante în conformitate cu prevederile § 1751 paragraful 1 din Legea nr. 89/2012 Coll., Cod civil, cu modificările ulterioare (denumită în continuare denumit „Codul civil”) care rezultă în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare „contractul de cumpărare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare „cumpărător”) prin magazinul online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător pe un site web situat la adresa de Internet (denumită în continuare „site-ul”), prin interfața site-ului web (denumită în continuare „interfața web a magazinului”).

1.2. Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care persoana care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care, la comanda bunurilor, acționează ca parte a activității sale de afaceri sau ca parte a profesiei sale independente.

1.3. Prevederile care abate de la termeni si conditii pot fi negociate in contractul de cumparare. Dispozițiile care abate din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile termenilor și condițiilor.

1.4. Prevederile din Termenii și condițiile sunt parte integrantă a Contractului de cumpărare. Contractul de cumpărare și Termenii și condițiile sunt redactate în limba română. Contractul de vânzare poate fi încheiat în limba română.

1.5. Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada efectivă a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

1.6 Legea aplicabilă este legea Republicii Cehe.

1.7 În cazul unui litigiu, instanțele cehe decid.

 1. Cont de utilizator

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Cumpărătorul poate comanda bunuri din interfața sa de utilizator (denumit în continuare „cont de utilizator”). Totodată, cumpărătorul poate comanda bunuri și fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.

2.2. La înregistrarea pe site și la comandarea bunurilor, cumpărătorul este obligat să introducă toate datele corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea mărfurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu este autorizat să permită utilizarea contului de utilizator de către terți.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult de 5 ani, sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile asumate prin contractul de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil continuu, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului, sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

 1. Încheierea contractului de cumpărare

3.1. Toată prezentarea mărfurilor plasate în interfața web a magazinului are caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste bunuri. Prevederile secțiunii 1732, paragraful 2 din Codul civil nu se aplică.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile mărfurilor individuale și costurile pentru returnarea mărfurilor, în cazul în care aceste bunuri nu pot fi returnate prin natura lor pe calea poștală obișnuită. Prețurile mărfurilor sunt afișate inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile mărfurilor rămân valabile pe perioada în care sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile privind costurile de ambalare și livrare furnizate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul României.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în principal informații despre:

3.4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt „puse” de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),

3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție al mărfurilor, informații despre modalitatea necesară de livrare a mărfurilor comandate și

3.4.3. informații despre costurile asociate cu livrarea mărfurilor (denumite în continuare „comanda”).

3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are voie să verifice și să modifice datele introduse de către cumpărător în comandă, ținând cont și de capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul „Trimite comanda”. Datele enumerate in comanda sunt considerate corecte de catre vanzator. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va confirma această primire cumpărătorului prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a cumpărătorului”). .

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile estimative de transport), să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptare), care este transmisă de către vânzător cumpărătorului prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord să folosească mijloace de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile convorbirilor telefonice) sunt suportate de către cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de cele de bază. rată.

 1. Prețul mărfurilor și condițiile de plată

4.1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor conform contractului de cumpărare pot fi plătite de către cumpărător vânzătorului în următoarele moduri:

 • în numerar la sediul vânzătorului la adresa: Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice nad Ohří;
 • în ramburs la locul specificat de cumpărător în comandă;
 • prin transfer fără numerar în contul vânzătorului nr. 5714303399/0800, menținută la societatea Česká Spořitelna, ca (denumită în continuare „contul vânzătorului”);
 • fără numerar prin sistemul de plată ComGate; Într-un astfel de caz, plata se face prin intermediul gateway-ului de plată ComGate Payments, ca, iar plata este guvernată de termenii și condițiile acestui gateway de plată, care sunt disponibile la adresa:https://www.comgate.cz/cz/payment-brana.
 • printr-un împrumut acordat de un terț.

4.2. Odată cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea mărfurilor.

4.3. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător un depozit sau o altă plată similară. Acest lucru nu afectează prevederile Articolului 4.6 din Termeni și Condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4. În cazul plății în numerar sau ramburs, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. In cazul platii fara numerar, pretul de achizitie se datoreaza in termen de 7 zile de la incheierea contractului de cumparare.

4.5. In cazul platii fara numerar, cumparatorul este obligat sa plateasca pretul de achizitie al marfii impreuna cu indicarea simbolului de plata variabila. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul vânzătorului.

4.6. Vânzătorul are dreptul, mai ales dacă cumpărătorul nu oferă o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să ceară plata întregului preț de achiziție înainte de a trimite bunurile către cumpărător. Prevederile § 2119, paragraful 1 din Codul civil nu se aplică.

4.7. Orice reduceri la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8. Dacă este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este prevăzut de reglementări legale general obligatorii, vânzătorul va emite un document fiscal - o factură - către cumpărător cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este/nu este plătitor de taxa pe valoarea adăugată. Document fiscal – vânzătorul emite factura cumpărătorului după plata prețului mărfurilor și o trimite în format electronic la adresa de e-mail a cumpărătorului.

4.9. Potrivit Actului de înregistrare a vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. Totodata, este obligat sa inregistreze online vanzarile primite la administratorul fiscal; în cazul unei defecțiuni tehnice, apoi în cel mult 48 de ore.

 1. Retragerea din contractul de cumpărare

5.1. Cumpărătorul recunoaște că, potrivit dispozițiilor § 1837 din Codul civil, nu este posibilă, printre altele, să se retragă dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care a fost modificată conform dorințelor cumpărătorului sau pentru persoana sa, dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care sunt supuse unei deteriorari rapide, precum și bunuri, care a fost amestecată iremediabil cu alte bunuri după livrare, din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri în ambalaje închise, pe care consumatorul. scoase din ambalaj și din motive de igienă nu pot fi returnate, iar din contractul de cumpărare pentru furnizarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator, dacă a încălcat ambalajul original al acestora.

5.2. Dacă nu este un caz menționat la articolul 5.1 din termeni și condiții sau un alt caz în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu § 1829, paragraful 1 din Cod civil, în termen de paisprezece (14) zile de la recepția mărfurilor, în timp ce în cazul în care contractul de cumpărare are ca obiect mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, acest termen curge de la data acceptării bunurilor. ultima livrare de marfa. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în termenul specificat în teza anterioară. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi modelul de formular pus la dispoziție de vânzător, care formează o anexă la termeni și condiții. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de către cumpărător, printre altele, la adresa sediului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului.

5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform articolului 5.2 din termeni și condiții, contractul de cumpărare se anulează de la început. Bunurile trebuie returnate de către cumpărător vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la livrarea retragerii din contractul de cumpărare către vânzător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate pe calea poștală obișnuită din cauza naturii lor.

5.4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare în temeiul articolului 5.2 din termeni și condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător, în același mod ca și cum vânzătorul le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător atunci când bunurile sunt returnate de către cumpărător sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord și nu sunt suportate costuri suplimentare de către cumpărător. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să îi returneze bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile vânzătorului.datamatrixsro@seznam.cz.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral cererea de plată a prejudiciului cauzat mărfurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu § 1829 paragraful 1 din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în orice moment, până la momentul în care bunurile sunt preluate. de către cumpărător. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna prețul de cumpărare cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar în contul desemnat de cumpărător.

5.7. În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția de despărțire ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou privind un astfel de cadou își încetează efectul și cumpărătorul este obligat să returneze mărfurile vânzătorului împreună cu cadoul oferit.

EȘANȚĂ - retragerea consumatorului din contractul de cumpărare

 1. Transportul și livrarea mărfurilor

6.1. În cazul în care bunurile comandate sunt în stoc, vânzătorul le va expedia în termen de 5 zile lucrătoare din ziua în care comanda a fost confirmată de către vânzător către cumpărător. Bunurile care nu sunt în stoc nu vor face obiectul comenzii, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul convin asupra unei date alternative de livrare.

6.2. În cazul în care cumpărătorul și vânzătorul convin astfel, vânzătorul va asigura transportul mărfurilor la locul care va fi convenit în contractul de cumpărare, folosind transportul propriu sau printr-un transportator extern. Locul onorarii înseamnă atunci adresa de livrare pe care cumpărătorul a specificat-o în comandă, în timp ce cumpărătorul este obligat să asigure primirea mărfii la locul de livrare și calea de acces. În cazul absenței sale la adresa specificată în contractul de cumpărare la data convenită de livrare a mărfurilor, cumpărătorul este obligat să aranjeze acceptarea mărfii de către o persoană care plătește prețul de cumpărare al bunurilor șoferului. . Pentru livrarea corecta este necesara introducerea numarului de telefon la care cumparatorul poate fi contactat in comanda.

6.3. Prețul pentru transport este guvernat de următoarea listă de prețuri:

pentru cumpărător - un transportator extern

 • Pentru achiziții de la 0 kg la 8 kg: 49 lei poștale, prin intermediul transportatorului GLS
 • Pentru achiziții de la 8 kg la 16 kg: 99 lei poștale, prin transportator Geis
 • Pentru achiziții de la 16 kg până la 109 kg: 199 lei poștale, prin transportator Geis
 • Pentru achiziții de la 109 kg până la 249 kg: 249 lei poștale, prin transportator Geis
 • Pentru achiziții de la o greutate de 249 kg: 449 lei poștale, prin transportator Geis

6.4 Valoarea mărfurilor care nu sunt în stoc și nu pot fi livrate nu este inclusă în valoarea comenzii. Valoarea reală realizată a comenzii este decisivă pentru a determina cărei categorii îi aparține ordinul.

6.5. La preluarea transportului, cumpărătorul este obligat să verifice dacă ambalajul transportului este intact și nedeteriorat în prezența șoferului. In cazul in care in timpul predarii marfii se detecteaza deteriorarea ambalajului transportului, cumparatorul este obligat sa scrie un proces verbal de avarie la sofer si sa nu accepte transportul. În aceeași zi, cumpărătorul este obligat să furnizeze vânzătorului informații concludente și să precizeze de ce nu a primit livrarea bunurilor primite. Vânzătorul alege apoi procedura adecvată și depune toate eforturile pentru a livra noua expediere la timp. În cazul nerespectării procedurii specificate aici, cumpărătorul nu va avea dreptul la nicio pretenție din cauza defectelor mărfurilor apărute în timpul transportului acestora, fie că sunt cantitative sau calitative.

6.6. Dacă cumpărătorul și vânzătorul sunt de acord, este posibilă și colectarea personală a bunurilor comandate. Cumpărătorul poate ridica expedierea începând cu a cincea zi lucrătoare după confirmarea comenzii între orele 8:00 și 16:00 de la adresa: Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice nad Ohří

6.6. Ziua livrării este considerată ziua primirii mărfii de către cumpărător sau a plății întregului preț de achiziție, sau ziua predării mărfii transportatorului pentru transport, în cazul unui conflict între datele de mai sus, zi care a avut loc mai devreme.

6.7. In cazul in care modul de transport este contractat pe baza unei cereri speciale a cumparatorului, cumparatorul suporta riscul si orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.8. Dacă, din motive din partea cumpărătorului, este necesar să se livreze mărfurile în mod repetat sau într-un mod diferit de cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a mărfurilor, sau costurile asociate cu o altă metodă de livrare.

6.9. Drepturile și obligațiile suplimentare ale părților în timpul transportului mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

 1. Procedura de revendicare

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile de la executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale relevante în general obligatorii (în special prevederile § 1914 până la 1925, § 2099 până la 2117 și § 2161 până la 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorului, cu modificările ulterioare).

7.2. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că la momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

7.2.1. bunurile au proprietățile convenite de părți și, în absența unui acord, au proprietățile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le aștepta în ceea ce privește natura mărfurilor și pe baza publicității. realizat de ei,

7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului pe care vânzătorul îl declară pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest tip,

7.2.3. calitatea sau designul mărfurilor corespunde eșantionului sau modelului contractat, dacă calitatea sau designul a fost determinată conform eșantionului sau modelului contractat;

7.2.4. este mărfurile în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și

7.2.5. mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale.

7.3. Prevederile prevăzute la articolul 7.2 din termeni și condiții nu se aplică mărfurilor vândute la un preț mai mic la un defect pentru care s-a convenit un preț mai mic, la uzura bunurilor cauzată de utilizarea sa obișnuită, în cazul bunuri uzate la un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură pe care bunul îl avea la momentul primirii de către cumpărător, sau dacă rezultă din natura mărfurilor.

7.4. Reclamația trebuie făcută în scris (prin e-mail sau poștă) fără întârzieri nejustificate, sau în cazul în care serviciul nu a fost furnizat, din ziua în care serviciul trebuia să fie furnizat. Defectul poate fi semnalat în cel mult șase luni de la preluarea obiectului prestației.

7.5. Drepturile de la executarea defectuoasă se exercită de către cumpărător cu vânzătorul la adresa sediului acestuia, acolo unde este posibilă acceptarea reclamației cu privire la gama de mărfuri vândute.

7.6. Drepturile și obligațiile suplimentare ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru vicii pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.

7.4. Cumpărătorul este obligat să semnaleze clientului defectul acoperit de garanție fără întârzieri nejustificate după ce acesta a avut posibilitatea de a inspecta obiectul prestației și de a descoperi defectul, dar nu mai târziu de termenul de reclamație determinat de durata perioada de garantie.

7.7 Vânzătorul este obligat să soluționeze reclamația în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către cumpărător (client). Această perioadă poate fi prelungită doar cu acordul clientului. Termenul „soluționarea unei reclamații” înseamnă implementarea uneia dintre următoarele metode:

7.7.1 Dacă executarea defectuoasă este o încălcare materială a contractului, cumpărătorul are dreptul de a:

 • pentru a elimina defectul prin furnizarea unui articol nou fără defect sau prin furnizarea unui articol lipsă,
 • pentru a elimina defectul prin repararea articolului,
 • pentru o reducere rezonabilă din prețul de achiziție sau
 • retrage din contract.

Cumpărătorul va informa vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales la notificarea defectului sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Alegerea făcută nu poate fi schimbată de către cumpărător fără acordul vânzătorului; aceasta nu se aplica daca cumparatorul a solicitat repararea unui defect care se dovedeste a fi ireparabil. Dacă vânzătorul nu înlătură defectele într-o perioadă rezonabilă de timp sau dacă informează cumpărătorul că nu va înlătura defectele, cumpărătorul poate cere o reducere rezonabilă din prețul de cumpărare în loc să înlăture defectul sau se poate retrage din contractul.

Dacă cumpărătorul nu își alege dreptul la timp, acesta are drepturile conform § 2107 din Codul civil.

7.7.2. Dacă executarea defectuoasă este o încălcare nesemnificativă a contractului, cumpărătorul are dreptul de a înlătura defectul sau la o reducere rezonabilă din prețul de achiziție. Atata timp cat cumparatorul nu isi exercita dreptul la reducere la pretul de achizitie sau nu se retrage din contract, vanzatorul poate furniza ceea ce lipseste sau inlatura defectul legal. Alte defecte pot fi înlăturate de către vânzător la alegerea sa prin repararea articolului sau livrarea unui articol nou; alegerea nu trebuie să genereze costuri nerezonabile cumpărătorului. Dacă vânzătorul nu înlătură defectul articolului la timp sau refuză să înlăture defectul articolului, cumpărătorul poate solicita o reducere din prețul de achiziție sau se poate retrage din contract. Alegerea facuta nu poate fi schimbata de catre cumparator fara acordul vanzatorului.

7.8 Atunci când un articol nou este livrat, clientul este obligat să returneze articolul original pe cheltuiala sa. Clientul este obligat să accepte reclamația fără întârzieri inutile în termen de 14 zile de la data la care a fost informat despre tratarea acesteia. În cazul în care reclamația nu este acceptată de cumpărător cel târziu în ultima zi a termenului limită, vânzătorului i se va percepe o taxă de depozitare de 50 CZK inclusiv TVA pentru fiecare zi de întârziere. La livrarea mărfurilor sau la plata unei note de credit în numerar după soluționarea unei reclamații, cumpărătorul este obligat să prezinte documentul în baza căruia articolul a fost acceptat pentru revendicare și trebuie să își dovedească identitatea cu un act de identitate valabil (carte de cetățean, pașaport). ) pentru a evita deteriorarea și legalizarea veniturilor din activități infracționale. Fără depunerea vreunuia dintre aceste documente, DATAMATRIX s.r.o. sau partenerul său contractual poate refuza eliberarea bunurilor sau rambursarea nota de credit.

7.9 DATAMATRIX s.r.o. are dreptul de a refuza acceptarea mărfurilor pentru o revendicare în cazurile în care bunurile revendicate și/sau componentele acestora sunt contaminate sau nu îndeplinesc cerințele de bază pentru depunerea mărfurilor în condiții de siguranță igienică pentru o revendicare.

7.10. Dacă a fost oferită o garanție de calitate, această garanție nu acoperă daunele cauzate (cu excepția cazului în care o astfel de activitate este obișnuită și nu este interzisă în instrucțiunile de utilizare atașate):

 • deteriorarea mecanică a mărfurilor cauzată de o altă persoană decât Eroute sau transportatorul în timpul livrării mărfurilor;
 • supratensiuni electrice (componente arse vizibile sau plăci cu circuite imprimate), cu excepția abaterilor normale;
 • utilizarea bunurilor în condiții necorespunzătoare din punct de vedere al temperaturii, prafului, umidității, influențelor chimice și mecanice ale mediului contrare condițiilor de utilizare;
 • instalarea, manipularea, operarea sau neglijarea necorespunzătoare a mărfurilor;
 • daune cauzate de încărcare excesivă sau utilizare contrară condițiilor specificate în documentație sau principii generale;
 • intervenție necalificată sau modificarea parametrilor;
 • bunuri care au fost modificate de către client, dacă defectul a apărut ca urmare a unei astfel de modificări;
 • daune cauzate de elemente sau de forță majoră; sau
 • utilizarea consumabilelor incorecte sau neoriginale sau pentru daune rezultate din acestea, dacă o astfel de utilizare nu este obișnuită și nu a fost exclusă în instrucțiunile de utilizare atașate.

7.10.1 Elementele de uzură normală în utilizarea de zi cu zi includ următoarele:

 • cauciucuri și camere
 • Huse din plastic ABS
 • tapițerie și scaune (tampoane pentru cotiere și husa scaunului)
 • perii de motor
 • Tampoane
 • sigurante si becuri
 • coșuri
 • Lacăt

Aceste restricții nu se aplică dacă caracteristicile bunurilor care sunt contrare condițiilor de mai sus au fost agreate, schimbate sau declarate în mod expres de către client și Eroute, sau pot fi așteptate din cauza publicității efectuate sau a utilizării obișnuite a bunurilor.

7.11. Cumpărătorul nu se poate retrage din contract sau cere livrarea unui articol nou dacă nu poate returna articolul în starea în care l-a primit. asta nu se aplica

 • dacă starea s-a schimbat ca urmare a inspecției defectelor,
 • în cazul în care cumpărătorul a folosit bunurile înainte ca defectul să fie descoperit,
 • dacă cumpărătorul nu a cauzat imposibilitatea returnării bunurilor în stare neschimbată prin acțiunile sau omisiunile sale, sau
 • dacă cumpărătorul a vândut, consumat sau modificat articolul în timpul utilizării normale înainte de descoperirea defectului; dacă acest lucru s-a întâmplat doar parțial, cumpărătorul returnează vânzătorului ceea ce mai poate returna și despăgubește vânzătorului prejudiciul în măsura în care a beneficiat de folosirea articolului.

În cazul în care cumpărătorul nu sesizează defectul la timp, acesta pierde dreptul de retragere din contract.

EȘANȚĂ - Exercitarea dreptului de la prestarea defectuoasă

 1. Alte drepturi și obligații ale părților contractante

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor plătind prețul integral de cumpărare al bunurilor.

8.2. În ceea ce privește cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor § 1826 paragraful 1 lit. e) din Codul civil.

8.3. Vânzătorul tratează reclamațiile consumatorilor prin adresa electronică datamatrixsro@seznam.cz . Vânzătorul va trimite informații despre gestionarea reclamației cumpărătorului pe adresa de e-mail a cumpărătorului.

8.4. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de cumpărare este responsabilitatea Inspecției Comerțului Cehe, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numărul ID: 000 20 869, adresa de internet:https://adr.coi.cz/cs. Platforma online de soluționare a litigiilor situată la adresa de Internethttps://ec.europa.eu/consumers/odrpoate fi folosit pentru solutionarea litigiilor dintre vanzator si cumparator din contractul de cumparare.

8.5. Centrul European al Consumatorilor Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet:http://www.evropskyspotrebitel.cz este punctul de contact conform Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (regulament privind soluționarea litigiilor consumatorilor online).

8.6. Vânzătorul este autorizat să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Inspecția comercială este efectuată de biroul comercial relevant din jurisdicția sa. Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal supraveghează domeniul protecției datelor cu caracter personal. Inspecția Cehă a Comerțului, într-o anumită măsură, supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.7. Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări a circumstanțelor în sensul § 1765, paragraful 2 din Codul civil.

9 Protecția datelor cu caracter personal

9.1. Obligația dumneavoastră de a furniza informații cumpărătorului în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și privind abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumită în continuare „regulamentul GDPR”) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare, în scopul negocierii contractul de cumpărare și în scopul îndeplinirii obligațiilor publice ale vânzătorului, vânzătorul îndeplinește printr-o pagină separată pe protecția datelor cu caracter personal.

 1. Trimiterea de mesaje comerciale și stocarea cookie-urilor

10.1. Cumpărătorul este de acord, în conformitate cu prevederile § 7 paragraful 2 din Legea nr. 480/2004 Coll., privind anumite servicii ale societății informaționale și cu privire la modificarea anumitor legi (Legea privind anumite servicii ale societății informaționale), cu modificările ulterioare, la trimiterea de comunicări comerciale de către vânzător la o adresă electronică sau la numărul de telefon al cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de cumpărător în conformitate cu articolul 13 din regulamentul GDPR referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicări comerciale printr-un document special.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. În situația în care este posibilă efectuarea unei achiziții pe site și îndeplinirea obligațiilor vânzătorului din contractul de cumpărare fără ca pe computerul cumpărătorului să fie stocate așa-numitele cookie-uri, cumpărătorul poate revoca oricând consimțământul conform propoziției anterioare.

 1. Dispoziții finale

11.1. Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Prin alegerea legii conform tezei anterioare, cumpărătorul, care este consumator, nu este lipsit de protecția prevăzută de prevederile ordinii juridice, de la care nu se poate abate contractual, și care, în lipsa alegerea legii, altfel s-ar aplica conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Regulamentul European al Parlamentului si Consiliului (CE) nr. 593/2008 din 17 iunie 2008 privind legea care reglementeaza obligatiile contractuale ( Roma I).

11.2. Dacă vreo prevedere a termenilor și condițiilor este invalidă sau ineficientă sau devine astfel, prevederea nevalidă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei sens este cât mai apropiat de prevederea nevalidă. Invaliditatea sau ineficacitatea unei prevederi nu afectează valabilitatea celorlalte prevederi.

11.3. Contractul de cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

11.4. Date de contact ale vânzătorului:

adresa de livrare: Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice nad Ohří Adresă de e-mail: datamatrixsro@seznam.cztelefon : 703 669 443

Acești termeni și condiții sunt în vigoare de la 01.01.2023.